Home » MTB, Pozvánky k závodění, Za jízdy, Závody

EKOR CUP 7. závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2012

Submitted by on Středa, 26 Září 2012No Comment
EKOR CUP 7. závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2012

Pořadatel: Bike Team Kralupy – EKOR Koloservice

Ředitel závodu: Martin Ekl, Vodárenská 199, Kralupy nad Vltavou, 27801, mobil 608218217, 777723620

Termín konání:  pátek 28.9.2012 – státní svátek

Prezentace a přihlášení: Kralupy nad Vltavou před restaurací Hostibejk 10:00 – 11:30
Pro předem přihlášené suvenýr zdarma
ONLINE přihlášení do 21.září na www.biketeamkralupy.cz/ekor-registrace.php (od září)

Startovné: jednotné pro všechny účastníky:
200 Kč předem na č.ú. 0489287309/0800 do 21.září v.s je datum narození.
250,- Kč na místě.
Start závodu: ve 12:00 v ulici Hálkova v Kralupech nad Vltavou (viz mapa dole)

Cíl závodu: před restaurací Hostibejk

Trať závoduhttp://www.bikemap.net/route/1083510?130963652635374

polní a lesní cesty (98%), okruh v délce 8,5 km, muži 4 kola = 34 km, ženy 3 kola = 25,5 km

Zajištěna občerstvovací stanice v každém okruhu

Startovní číslo: na prezentaci obdržíte startovní číslo, jenž si viditelně upevníte na přední část řidítek

Kategorie: dle rozdělení kategorií UAC 2012 + příchozí, pořadatel upřesní na místě, podle celkového počtu účastníků

Ceny: 1. – 3. místo v kategorii

Vyhlášení výsledků: zhruba 30 minut po skončení závodu v místě prezentace

Parkování: bude upřesněno na webu pořadatele

Aktuální informace na webu pořadatele http://www.biketeamkralupy.cz/

Různé:

– Závod je určený pro amatérské a hobby cyklisty

– všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2011

– závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění

zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od

1.5.2004) a pokyny pořadatelů

– pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

– cyklistické přilby jsou povinné

– všichni závodníci UAC jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci

– účastníci startují na vlastní nebezpečí

– v případě pádu (zranění, odstoupení ze závodu) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

–  po projetí prvního závodníka cílem všichni ostatní dojedou své kolo a závod končí

– účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) doprostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

Comments are closed.