Home » Cestování

Bude fungovat kus Švýcarska v Česku?

Submitted by on Neděle, 9 Květen 2010No Comment
Bude fungovat kus Švýcarska v Česku?

Díky programu česko-švýcarské spolupráce, který koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí, se v půlce dubna dvacítka českých odborníků na cyklistiku seznámila se švýcarským turistickým projektem s názvem Schweizmobil. Švýcarský model komplexně podporuje cyklo, in-line, pěší i vodní turistiku a mluví se o něm jako o nejkvalitnějším švýcarském turistickém projektu posledních padesáti let. Šestidenní exkurzi s názvem SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky, organizovala Nadace Partnerství.

Přibližně před osmi lety vznikla ve Švýcarsku myšlenka vyznačit vybrané turistické trasy tak, aby vznikla síť, která komplexně propojuje všechny formy měkké turistiky. Kouzlo systému spočívá v tom, že celá síť tras stojí na uzlových bodech, z nichž turista může pokračovat dále pěšky, na kole, po vodě nebo na in-line bruslích. Uzlové body jednotlivých tras byly vybírány tak, aby splňovaly několik kritérií – jedná se především o služby ubytovatelů, možnost půjčení kol nebo dopravu vlakem.

Iniciativa ze strany Nadace SchweizMobil získala podporu jak národní turistické centrály Schweiz Tourismus, tak všech dalších úrovní švýcarské správy – regionální i lokální. Na projektu Schweizmobil se tak efektivně podílí všechny organizace podporující cestovní ruch ve Švýcarsku, přičemž koordinační roli hraje právě Nadace Schweizmobil. Spolu s ostatními partnery se jim podařilo zmapovat celou turistickou síť a vybrat jednotlivé trasy, které dohromady tvoří inspirující systém s dokonale propracovaným korporátním designem a značením.

Pro Českou republiku je tento efektivní systém o to zajímavější, že švýcarská turistika se před zavedením systému Schweizmobilu nacházela v podobně nepřehledné turistické situaci. „Sítě stezek pro pěší a cyklisty, nemluvě o vodáckých trasách jsou v Česku nepropojené a navíc jsou značené různými systémy, často bez návaznosti na ubytovací služby. Švýcarský model nám pomohl udělat si jasnější představu o tom, co vše je třeba u nás pro rozvoj cykloturistiky udělat. Dílčí věci ze švýcarského modelu chceme využít již v připravovaném projektu Česko jede,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství s tím, že spolupráce se švýcarskými partnery bude pokračovat i nadále. „Na podzim k nám přijedou zástupci švýcarské Nadace Schweizmobil a my bychom jejich zkušenosti chtěli představit širšímu plénu odborníků formou přednášek a workshopů,“ dodává Mourek.

Názornou ukázkou propagace cykloturistiky se také stala akce s názvem slowUp, která se v různých regionech odehrává několikrát do roka. „Zúčastnili jsme se slowUp u Murtenského jezera. Organizátoři vyhradili na den pětatřicet kilometrů silnice pouze pro bezmotorovou dopravu a tohoto nedělního happeningu se zúčastnilo na 50 tisíc cyklistů, in-linistů i běžců,“ říká koordinátor programu Greenways Juraj Flamik. „Bylo úžasné sledovat, jak tato masová akce probíhá bez jakýchkoliv problémů a jak si milovníci kol a in-line bruslí užívají trasy, které jsou jinak domovem aut,“ doplňuje Flamik.

Zdroj: www.nadacepartnerstvi.cz

Comments are closed.