Home » Aktuální téma, Foto, Závody

MTB Junior série 2018 – PÍSEK (HRADIŠTĚ)

Submitted by on Pondělí, 11 Červen 2018No Comment
MTB Junior série 2018 – PÍSEK (HRADIŠTĚ)

V neděli 17. června 2018 se v Písku na Hradišti uskuteční závod MTB Junior série 2018

Místo: Areál pro motosporty, Písek – Hradiště (GPS 40.3014314N, 14.1147175E)

Pořadatel: Junior cycling projekt team, z.s., Písek

Kontakt:: Bc. Petr Koblic, mobil: 733321821, email: petr.koblic@juniorcycling.cz

Trať: asfaltový povrch, tráva, zpevněné cesty

Trasy: dle věkových kategorií v areálu pro motosporty

Prezence: od 12:00 hodin v areálu pro motosporty

Start:
kategorie do 14 let – 14:00 hodin

kategorie do 12 let – 14:30 hodin

kategorie do 9 let – 15:00 hodin

kategorie do 6 let – 15:30 hodin

kategorie odrážedla do 4 let – 15:50 hodin

Vyhlášení: cca v 16:10 hodin

Ceny: 1.-3. místo medaile, diplom a drobné věcné ceny

Přihlášky: na místě při prezeci

Startovné: pro všechny kategorie 100,–Kč, zahrnuje pronájem areálu, zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, služby rozhodčích a zpracování výsledků, hradí se na místě v hotovosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

  • účast závodníků pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let,
  • podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu a to bez požadavku jakékoliv změny, nebo výhrady;
  • Rodič (zákonný zástupce) svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

Závodu se dítě zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.

Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu a na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky = diskvalifikace).

Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.

Souhlasí se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu.

Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a po podpisu hlavního rozhodčího budou považovaný za definitivní.

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.

 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.