Home » Aktuální téma, Pozvánky k závodění, Silniční cyklistika, Závody

48.ročník MECZ LIDICE se pojede 30.5. až 2.6.2013

Submitted by on Středa, 15 Květen 2013No Comment
48.ročník MECZ LIDICE se pojede 30.5. až 2.6.2013

P R O G R A M 48. ročníku etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí L I D I C E   2 0 1 3 ve dnech  30. května – 2. června 2013

1. etapa  –  „LIDICE – časovka jednotlivců“

čtvrtek 30. května 2013, start v 17.00 hodin, délka etapy 3 km

Trať : okruh obcí Lidice                                                                                         

Trať časovky bude uzavřena pro veřejnou dopravu od 16.30 hodin do skončení závodu.

2. etapa – „LIDICKÉ OKRUHY“

pátek 31. května 2013, start v 11.00 hodin, délka etapy 99 km

Trať : okruh obcí Lidice

(33x okruh dlouhý 3 km)                                                                           

2. etapa se jede za úplné uzavírky komunikací pro veřejnou dopravu

Rychlostní prémie při průjezdu cílovou čarou v 15. a 25. okruhu, bonifikace 3, 2, 1 vteřina + bonifikace v cíli.

3.  etapa – „LIDICKÁ“

sobota 1. června 2013, start v 11.00 hodin, délka etapy 151,2 km

Trať : Lidice, Hřebeč, Hostouň,  Běloky, Makotřasy, Lidice

(12x okruh dlouhý 12,6 km)                                                                      

3. etapa se jede za úplné uzavírky komunikací pro veřejnou dopravu.

Rychlostní prémie při průjezdu cílovou čarou v 4. a 8. okruhu, bonifikace 3, 2, 1 vteřina + bonifikace v cíli.

Vrchařské prémie ve stoupání za obcí Běloky v 5. a 10 okruhu.

4. etapa – „KŘIVOKLÁTSKÁ

neděle 2. června 2013, start v 10.00 hodin, délka etapy 154,7 km

Trať :  silniční okruh Křivoklát, Nový Dům, Městečko, Křivoklát

(7x okruh dlouhý 22,1 km).

Vrchařské prémie jsou ve 2., 4. a 6. okruhu.

4. etapa se jede za plného veřejného provozu s regulací na křižovatkách.

Celková délka závodu je 407,9  km.

R O Z P I S   Z Á V O D U

Pořadatel : Společnost CYKLO – LIDICE Kladno

Alena Slánská, Smetanova 1538, 272 01 Kladno – tel.:602 629 904

email : alena.slanska@seznam.cz

CK PŘÍBRAM, Bratří Čapků 329, 261 01 Příbram VII, tel. a fax : 318 625 474,

tel.: 602 482 105     e-mail : ckpribram@volny.cz

Termín : čtvrtek 30. května 2013 – neděle 2.června 2013.

Místo konání : Lidice, Křivoklát

Ředitel závodu : Zdeněk Fous, Růžová 510, 261 01 Příbram VII

tel. 777 695 866, e-mail : zdenek.fous@fous-pribram.cz

Hlavní rozhodčí : Simona Davídková, Telce 116, simona.davidkova@email.cz

Startují : minimálně 3členná – maximálně 8členná družstva klubová, smíšená nebo regionální složená ze závodníků  ELITE, M 23 a vybraných juniorů

Podmínka účasti : Platná licence pro rok 2013.

Přihlášky : přes systém www.cyklovysledky.cznejpozději do 20. května 2013

a v kopii na e-mailovou adresu pořadatele.

Vklad  : Každý závodník zaplatí spolu s přihláškou vklad na účet pořadatele ve výši Kč 800,-

Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s. Kladno, č. ú. 380546389/0800

Pokud vklad nebude zaplacen na účet, je možné ho zaplatit při prezentaci, navýšený o Kč 150,-, tj. Kč 950,-

V případě onemocnění nebo jiných závažných důvodů pořadatel vklad vrací v plné výši

Prezentace : čtvrtek 30. 5. 2013 od 12.30 do 14.30 hodin

Lidice – Obecní úřad

Pořadí startu při časovce : losování bude provedeno na poradě vedoucích družstev. Start. interval 1 minuta. Použití speciálních kol pro časovku je povoleno – viz Pravidla cyklistiky – článek S0802.

Porada ved. družstev : čtvrtek 30. 5. 2013 od 15.00 hodin

Lidice – Obecní úřad

Mechanická vozidla : V 1. etapě podle §6 čl. S0623 až S0628 pravidel ČSC. Pořadí mechanických vozů bude pro 3. a 4. etapu závodu podle aktuálního pořadí v soutěži jednotlivců. Označení bude vydáváno v kanceláři závodu proti předložení platné licence. Pro 2. etapu mechanické depo podle §4 čl.S0405 pravidel ČSC.

Předpis : Závod se koná podle platných Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Trať : 1. etapa  „Lidice – časovka jednotlivců“            30. 5. 2013           start : 17.00 hodin

2. etapa   „LIDICKÉ OKRUHY“                          31. 5. 2013           start : 11.00 hodin

3. etapa   „LIDICKÁ“                                               1. 6. 2013            start : 11.00 hodin

4. etapa   „KŘIVOKLÁTSKÁ“                                2. 6. 2013            start : 10.00 hodin

1., 2. a 3. etapa se jedou za úplné uzavírky komunikací.

4. etapa se jede za plného veřejného provozu s regulací na křižovatkách.

Limit : 15 % v etapách s hromadným startem

Bonifikace : V každé etapě s hromadným startem bude prvním třem závodníkům v cíli přiznána časová bonifikace 10, 6, 4 vteřiny.

Za umístění v rychlostních prémiích bude prvním třem závodníkům přiznána časová bonifikace 3, 2 a 1 vteřina.

Časové bonifikace se započítávají do celkové klasifikace jednotlivců.

Ubytování : Pořadatel. nezajišťuje

Stravování : Pořadatel  nezajišťuje.

Zdravotní zajištění : Oblastní nemocnice Příbram, a. s., U nemocnice 84, Příbram I, tel. č.318 641 111,

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.,Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř, tel. č.318 654 111

Zdravotnická záchranná služba :Školní 70, Příbram VIII, tel. č. 318 494 901.

Nemocnice Kladno, Vančurova 1548,  272 01 Kladno, tel. č. 312 606 111

Lékař závodu : MUDr. Miroslav Schäcz

Doping : Antidopingová kontrola bude prováděna podle pravidel antidopingové kontroly UCI.

Různé : V případě přestupku bude postupováno podle tabulky trestů uvedené v Pravidlech cyklistiky ČSC.

Sbor rozhodčích rozhoduje i o takových případech, které v řádu závodu nejsou a v případě potřeby může vydat potřebné dodatečné ustanovení.

Výsledky závodu nebudou rozesílány, budou uveřejněny na webových stránkách

CK Příbram www.ckpribram.cz/ a na webových stránkách pořadatele

www.mcez-lidice.webz.cz

Vyhlašování vítězů se provádí po každé etapě v prostoru cíle. Dekorovaní závodníci v každé etapě jsou povinni dostavit se na stupně vítězů ihned po dojezdu do cíle.

Vypsané soutěže v závodě:

1. soutěž jednotlivců o celkového vítěze závodu:

Vítězem této soutěže se stává závodník, jehož součet časů dosažených v jednotlivých etapách je nejnižší. Klasifikace se provádí po každé etapě. Vedoucí závodník průběžné klasifikace obdrží trikot vedoucího závodníka, ve kterém je povinen startovat.

V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci jednotlivců rozhoduje:

1. nižší součet zlomků sekundy naměřené dotyčným závodníkům při časovce jednotlivců

2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách

3. lepší umístění v poslední etapě

2.vrchařská soutěž:

Tato soutěž se skládá z 5 vrchařských prémií.

druhé kategorie ve 3. etapě, bodují první tři závodníci – 3, 2 a 1 bod,

první kategorie ve 4. etapě, bodují první čtyři závodníci – 5, 3, 2 a 1 bod.

Vítězem této soutěže se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Vedoucí závodník této soutěže obdrží trikot nejlepšího vrchaře, ve kterém je povinen startovat.

V případě rovnosti bodů u více závodníků, rozhoduje:

  1. větší počet vítězství v prémiích 1. kategorie
  2. větší počet vítězství v prémiích 2. kategorie
  3. lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců

3. soutěž „do 23 let“ :

Vítězem této soutěže se stává závodník kategorie „U 23 “, jehož součet časů dosažených v jednotlivých etapách je nejnižší. Klasifikace se provádí po každé etapě. Vedoucí závodník průběžné klasifikace obdrží trikot vedoucího závodníka kat. U 23, ve kterém je povinen startovat. Vítěz soutěže v celkovém pořadí obdrží věcnou cenu

4. soutěž družstev :

Hodnocení soutěže družstev se v jednotlivých etapách provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva. V případě rovnosti časů v klasifikaci etapy rozhoduje:

1. lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva s nejlepšími časy v dané etapě

2. lepší umístění nejlepšího závodníka družstva v cíli příslušné etapy

Celkové hodnocení družstev se provádí součtem individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva ve všech hodnocených etapách. V případě další rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje:

1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách

2. vyšší počet 2. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách atd.

3. lepší umístění nejlepšího závodníka družstva v celkové klasifikaci jednotlivců.

Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno.

5.bodovací soutěž :

Vítězem soutěže se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Boduje se pořadí v cíli etap s hromadným   startem, prvních 15 míst: 25-20-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Bodování s rychlostních prémiích 3-2-1

1. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách,

2. vyšší počet vítězství v rychlostních spurtech započítávaných do celkové klasifikace bodovací soutěže,

3. lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců.

CENY

1. etapa            2. etapa                 3. etapa                 4. etapa                   Celkové pořadí

1. místo                  2.500 Kč            3.000 Kč               4.000 Kč               4.000 Kč                          14.000 Kč

2. místo                  2.000 Kč            2.000 Kč               3.000 Kč               3.000 Kč                            7.000 Kč

3. místo                  1.800 Kč            1.800 Kč               2.000 Kč               2.000 Kč                            6.000 Kč

4. místo                  1.600 Kč            1.600 Kč               1.600 Kč               1.600 Kč                            4.000 Kč

5. místo                  1.400 Kč            1.400 Kč               1.400 Kč               1.400 Kč                            3.000 Kč

6. místo                  1.200 Kč            1.200 Kč               1.200 Kč               1.200 Kč                            2.000 Kč

7. místo                  1.000 Kč            1.000 Kč               1.000 Kč               1.000 Kč                            1.600 Kč

8. místo                      800 Kč               800 Kč                   800 Kč                  800 Kč                            1.400 Kč

9. místo                      400 Kč               600 Kč                   600 Kč                  600 Kč                            1.200 Kč

10. místo                    400 Kč               600 Kč                   600 Kč                  600 Kč                            1.000 Kč

C e l k e m            12.700 Kč          14.000 Kč            16.200 Kč            16.200 Kč                         41.200 Kč

Vrchařská soutěž  :                     věcné ceny

Bodovací soutěž  : věcné ceny

Soutěž U 23: 1. místo   3 000,- Kč

2. místo   2 000,- Kč

3. místo   1 000,- Kč

Rozpis závodu byl schválen STK ČSC

Zdeněk   F o u s   v. r.

ředitel závodu

Comments are closed.