Home » MTB, Pozvánky k závodění, Za jízdy, Závody

EKOR CUP 7. závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2012

Submitted by cyklo on Středa, 26 Září 2012No Comment
EKOR CUP 7. závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2012

Pořadatel: Bike Team Kralupy – EKOR Koloservice

Ředitel závodu: Martin Ekl, Vodárenská 199, Kralupy nad Vltavou, 27801, mobil 608218217, 777723620

Termín konání:  pátek 28.9.2012 – státní svátek

Prezentace a přihlášení: Kralupy nad Vltavou před restaurací Hostibejk 10:00 – 11:30
Pro předem přihlášené suvenýr zdarma
ONLINE přihlášení do 21.září na www.biketeamkralupy.cz/ekor-registrace.php (od září)

Startovné: jednotné pro všechny účastníky:
200 Kč předem na č.ú. 0489287309/0800 do 21.září v.s je datum narození.
250,- Kč na místě.
Start závodu: ve 12:00 v ulici Hálkova v Kralupech nad Vltavou (viz mapa dole)

Cíl závodu: před restaurací Hostibejk

Trať závoduhttp://www.bikemap.net/route/1083510?130963652635374

polní a lesní cesty (98%), okruh v délce 8,5 km, muži 4 kola = 34 km, ženy 3 kola = 25,5 km

Zajištěna občerstvovací stanice v každém okruhu

Startovní číslo: na prezentaci obdržíte startovní číslo, jenž si viditelně upevníte na přední část řidítek

Kategorie: dle rozdělení kategorií UAC 2012 + příchozí, pořadatel upřesní na místě, podle celkového počtu účastníků

Ceny: 1. – 3. místo v kategorii

Vyhlášení výsledků: zhruba 30 minut po skončení závodu v místě prezentace

Parkování: bude upřesněno na webu pořadatele

Aktuální informace na webu pořadatele http://www.biketeamkralupy.cz/

Různé:

- Závod je určený pro amatérské a hobby cyklisty

- všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2011

- závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění

zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od

1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

cyklistické přilby jsou povinné

- všichni závodníci UAC jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci

- účastníci startují na vlastní nebezpečí

- v případě pádu (zranění, odstoupení ze závodu) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

-  po projetí prvního závodníka cílem všichni ostatní dojedou své kolo a závod končí

- účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) doprostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

Comments are closed.